Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Hyppige spørgsmål

Hyppige spørgsmål

Kørekort: Husk foto og briller / kontaktlinser

Vi skal måle dit syn og skrive under på at fotoet ligner dig. Kom 10 minutter før - og bed om attesten ved skranken - så kan du udfylde den første del. Se prisen her

Cannabis som medicin - information til patienterne

DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin

Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Ved ordination af medicinsk cannabis er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret. Lægen har derfor pligt til klart at oplyse, at der er tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med en øget risiko for udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker. Endvidere er der risiko for påvirkning af koncentration og hukommelse. Ved langvarigt brug af medicinsk cannabis kan der hos kroniske smertepatienter udvikles afhængighed, hvilket der skal være opmærksomhed omkring både ved behandlingsstart og under behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Den indeholder Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering af relevante behandlingsmuligheder med medicinsk cannabis. De skriver om den:

"Da der på mange områder mangler tilstrækkelig viden, kan vejledningen ikke betragtes som en egentlig behandlingsvejledning. Vejledningen indeholder heller ikke produktspecifik information om de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, men er baseret på den eksisterende viden om THCs og CBDs virkninger og bivirkninger."

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAMs indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive cannabis som medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver.

Af hensyn til den betydelige arbejdsbyrde vi kan forvente med rådgivning og information af de patienter, der måtte have fået store forventninger til forsøgsordningen, har vi udfærdiget en informationsskrivelse, som forklarer baggrunden for, at DSAM fraråder de praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin i forbindelse med forsøgsordningen. Den kan evt. udleveres til patienten.

Den vedhæftes her i pdf-format til evt. udskrift og udlevering.

med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Anders Beich Formand DSAMAngstdæmpende medicin (benzodiazepiner) og sovemedicin (hypnotica)

Ændring i regler om recepter. Udskrivelse af afhængighedsskabende medicin er skærpet i anbefalinger og cirkulære fra Sundhedsstyrelsen. For at hjælpe vores patienter til et lavere forbrug og eventuelt ophør vil rutinerne omkring udskrivelse af recepter ændres i fremtiden

 

 • Kun recept ved konsultation hos læge – det er ikke længere muligt at få udskrevet medicin hos sekretæren, over telefon eller på mail.

 • Regelmæssig samtale om nedtrapning. Mindst årligt.

Se også denne gode folder:

http://medicinmedfornuft.dk/download/patientfolder.pdf

NB Bilkørsel: Man må ikke føre bil under behandling med følgende:

 • Alprazolam – Alprox – Tafil

 • Bromazepam – Bromam – Lexotan

 • Chlordiazepoxid – Klopoxid – Risolid

 • Clobazam – Frisium

 • Diazepam – Apozepam – Hexalid – Stesolid

 • Lorazepam – Temesta

 • Oxazepam – Oxabenz – Oxapax

 • Clonazepam Rivotril

 • Nitrazepam - Pacisyn

Influenzavaccination starter - information om 2018/19 følger, starter typisk 1. oktober

1) Walk-in vaccination. Du kan møde uden tidsbestilling tirsdag, torsdag og fredag kl. 8 - 8.45. Bank på hos Amin eller Høgni, 1. og 3. dør på ve. hånd
2) Bestil tid hos sekretæren
3) Hvis du har aftale hos lægen kan influenzavaccination også gives der.

Følgende grupper tilbydes gratis vaccination (klik her)

Submenu

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login